Profil

Advokátska kancelária Igora Šimu

  • buduje osobným diskrétnym prístupom k jednotlivým požiadavkám klientov obojstranný vzťah dôvery a spoľahlivosti
  • sa zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb zahrňujúcich všetky právne odvetvia pre domácich ako aj zahraničných klientov. Poskytovanie kompletného právneho servisu pre fyzické ako aj právnické osoby je samozrejmosťou
  • poskytuje právne služby primárne na území Žilinského a Bratislavského kraja, avšak v prípade požiadaviek klientov zabezpečuje poskytnutie právnych služieb na celom území Slovenskej republiky
  • spolupracuje pri poskytovaní právnych služieb s notármi, súdnymi exekútormi, znalcami, účtovnými a daňovými poradcami. Rovnako tak v prípadoch, ktoré si vyžadujú nasadenie väčšieho počtu odborných personálnych kapacít spolupracuje s dlhoročne overenými spoľahlivými partnermi. Všetci spolupracovníci Advokátskej kancelárie Igora Šimu spĺňajú maximálne odborné ako aj ľudské kritériá

Kontakt

Igor Šima, advokát

Hollého 49
010 01 Žilina

tel.: +421 41 228 99 06
mobil: +421 903 53 54 53

email: