Linky

 • www.justice.gov.sk - oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej nájdete jednotný automatizovaný systém právnych informácii obsahujúci právne predpisy Slovenskej republiky (JASPI), Obchodný vestník, zoznam súdov Slovenskej republiky vrátane rozhodcovských súdov a pod.
 • www.nrsr.sk - oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá okrem iného obsahuje najnovšie prijaté zákony a sledovanie priebehu legislatívneho procesu ich prijatia
 • www.orsr.sk - vyhľadávanie subjektov zapísaných v Obchodnom registri
 • www.zrsr.sk - vyhľadávanie subjektov zapísaných v živnostenských registroch
 • www.drsr.sk - overovanie IČ DPH a iné užitočné informácie
 • www.sak.sk - oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory
 • www.obcan.sk - ústredný portál verejnej správy
 • www.upv.sk - oficiálna stránka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • eur-lex.europa.eu - vyhľadávanie právnych predpisov Európskej únie
 • www.katasterportal.sk - vyhľadávanie informácií o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky
 • www.vs.sk - vyhľadávanie obvodných a krajských úradov v Slovenskej republike

Kontakt

Igor Šima, advokát

Hollého 49
010 01 Žilina

tel.: +421 41 228 99 06
mobil: +421 903 53 54 53

email: