Advokát

Mgr. Igor Šima

1999-2004 Právnická fakulta, Trnavská univerzita

November 2004 – Apríl 2005 - Krajský úrad v Žiline - Odbor vnútornej správy a živnostenského podnikania

Máj 2005 – Máj 2009 – Advokátsky koncipient, Advokátska kancelária S - Š, Bratislava

Jún 2009 – súčasnosť – samostatný výkon advokácie

Kontakt

Igor Šima, advokát

Hollého 49
010 01 Žilina

tel.: +421 41 228 99 06
mobil: +421 903 53 54 53

email: